Cầu chắn rác inox

Quả cầu chắn rác inox (hay thường gọi là cầu chắn rác inox, rọ chắn rác inox, phễu thu mái, bầu thu nước mái, cầu thu mái…)…