Cách chống thấm bằng bitum

Chống thấm bằng bitum gồm 2 loại chính màng chống thấm bitum và sơn chống thấm chứa bitum dạng lỏng. Do tính chất chống thấm của bitum nên các…